Geen 70-jarig jubileumfeest voor KVG

Helaas: de corona-uitbraak zorgt ervoor dat het 70-jarig jubileumfeest van KVG Zwaag niet door kan gaan.
Alles was geregeld, er waren goede afspraken gemaakt waar vooral Tonny Rood, bestuurslid van KVG, voor heeft gezorgd. Maar tegen de oplopende besmettingen sta je dan machteloos. Helaas moest alles worden gecanceld. We wilden namelijk dat zoveel mogelijk leden deze dag konden meemaken en dat gaat niet met maar maximaal 30 personen. Bovendien is de horeca volledig op slot.
We hopen dat onze kerstavond op vrijdag 11 december wel volledig kan doorgaan, maar daarover krijgt u thuis bericht.
Eén ding kan wel doorgaan en dat is uw stem. Wij hopen dat zoveel mogelijk KVGleden gaan stemmen op onze verenging voor de Rabo ClubSupport-actie. Dat kan via de website van de Rabobank. Lukt het niet om via internet een stem uit te brengen?
Bel dan met de penningmeester Lucy Weehuizen: 0229-237609. Zij helpt u graag.