KVG Zwaag gaat weer beginnen

Na deze veel te lange lockdown mag KVG Zwaag eindelijk weer beginnen en we hebben er zin in.
Onze secretaris Rina Gitzels is al vele dagen bezig om met de telefoon en e-mail allerlei leuke afspraken te maken. Ook Tony Rood heeft inmiddels veel energie gestoken in het voor elkaar krijgen van ons uitgestelde jubileumfeest met een uitgebreid lunchbuffet, film in de bioscoop en een glaasje toe. En jawel, dat is haar gelukt!
Noteer dus alvast de datum op uw kalender: dat wordt nu 16 november. U krijgt hiervoor een volledig aanmeldingsformulier.
Voor nu zijn we goed bezig.

De buitenactiviteiten vinden plaats vanaf begin september, alle bijeenkomsten zijn weer in De Plataan, het jubileum natuurlijk in een restaurant. Let goed op uw brievenbus, want eind juli krijgt u de nieuwe jaarkaart en andere gegevens.

Voor meer informatie of aanmelding van nieuwe leden: 0229-237817. Iedereen, van jong tot ouder, is bij ons van harte welkom.