Steun muziekvereniging De Herleving Zwaag

Van 28 mei t/m 5 juni doet muziekvereniging De Herleving Zwaag mee aan de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De collecte is dit jaar voor de tweede keer mobiel, via appjes, mailtjes en social media.
De opbrengst van de actie is bestemd voor de organisaties die actievoeren. Muziekvereniging De Herleving voert actie om geld in te zamelen voor nieuwe instrumenten, waaronder een fagot en een dwarsfluit. Bovendien wil onze vereniging zich blijven inzetten om zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid te bieden kennis te maken met muziek. Doordat vorig jaar het collecteren aan huis niet kon plaatsvinden door het coronavirus is men begonnen met het opzetten van het digitaal collecteren (geen bussen en collectanten meer langs de deur). Het is veiliger voor de collectant en iedereen kan meedoen.
Muziek verbindt. Muziekvereniging De herleving probeert zich zoveel mogelijk te laten horen, zoals onlangs bij de dodenherdenking op 4 mei. Maar ook bij feestelijke gebeurtenissen en tijdens onze concerten.

Om onze harmonie nog mooier te laten klinken sparen we nu voor nieuwe instrumenten. De nieuwe instrumenten zijn dure investeringen, die mede door een subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds mogelijk worden. Daarom vraagt muziekvereniging De Herleving u een bijdrage te doen aan de Anjeractie van het Prins Bernard Cultuurfonds. Dit kan via onderstaande QR code.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert al sinds 1946 de Anjeractie. Het is de oudste collecte van Nederland. Ieder jaar collecteren honderden organisaties voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. Er is nog steeds grote noodzaak om lokale cultuurorganisaties te steunen. Vandaar dat het Cultuurfonds de hele netto opbrengst weer teruggeeft aan de organisaties die collecteren.