Uitvoeringen Musicalvereniging Zwaag uitgesteld

Helaas geen vrolijke update van MvZ, dus vallen we maar direct met de deur in huis. Het bestuur heeft in overeenstemming met haar leden helaas moeten besluiten de voorstelling van Little Shop of Horrors in januari 2021 uit te stellen naar 2022.
De laatste maatregelen met betrekking tot Covid-19 en de invloed die dat heeft op de cultuur, heeft de laatste twijfel bij ons weggenomen. Het was ons al snel duidelijk dat een optreden in onze thuishaven De Witte Valk niet tot de mogelijkheden zou behoren omdat sowieso in de kleedruimten de anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd, maar ook het aantal toeschouwers per optreden te beperkt zou zijn om uit de kosten te komen. Een alternatief in schouwburg Het Park hebben wij serieus overwogen en begroot, maar dat was op basis van 80 toeschouwers per voorstelling en twee extra voorstellingen al een te grote financiële aanslag op de reserves en nu met nog maar 30 toeschouwers per voorstelling is het al helemaal geen haalbare kaart meer.
Wij bezinnen ons nu op plan B, want stil zitten doen wij niet en bij de pakken neerzitten eveneens niet. Wat, hoe en waar bewaren wij tot het voorjaar, maar gaat u er maar van uit dat wij van ons laten horen en ons gaan laten zien.

Op 29 september overleed ons erelid Jaap Rood. Op 3 oktober is afscheid van hem genomen in deze moeilijke omstandigheden. Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte met het verlies. Jaap was jarenlang lid, bestuurslid en voorzitter van onze vereniging. Hij zag de overgang naar musical en is daar van harte in meegegaan.
In Scrooge speelde hij zijn laatste rol, met verve! Daarna was hij elk jaar weer onze trouwe fan in het publiek. Met zijn eerlijke mening heeft hij ons scherper gemaakt: als hij positief was, hadden wij dat ook echt verdiend. Wij zullen Jaap missen.

Voorts willen wij iedereen bedanken die onze zogenaamde chocoloten hebben gekocht en de Deen sponsormuntjes in onze koker aan de Dorpsstraat hebben gestort.
Het zal in de komende edities van Samenspel waarschijnlijk ontbreken aan nieuws van onze vereniging, vrezen wij, maar mochten er ontwikkelingen zijn dan houden wij u op de hoogte.

Voor nu: Blijf gezond en houd u haaks.