VierTaal speciaal onderwijs cluster 2

In Zwaag zit sinds enkele jaren een school voor speciaal onderwijs cluster 2. De Burgemeester de Wildeschool is onderdeel van VierTaal. Binnen deze stichting wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met cluster 2-problematiek. Dit zijn leerlingen die slechthorend zijn of een TOS (taalontwikkelingsstoornis) hebben. In Nederland heeft een klein percentage van de leerlingen te maken met deze stoornissen.
Sinds 1 februari 2020 zitten we in het pand aan de Lage Hoek 71 in Zwaag. Voorheen zaten we op de Kerkelaan, maar daar konden
we niet doorgroeien. Vandaar dat we erg tevreden zijn met deze nieuwe plek.

Wat is slechthorend of een TOS?
Leerlingen die slechthorend zijn hebben te maken met gehoorverlies. Veel van deze leerlingen hebben daarom ook moeite met taalverwerving en zijn daarom, soms tijdelijk, aangewezen op speciaal onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen met een TOS. Deze leerlingen hebben ernstige problemen op meerdere gebieden van de taalontwikkeling. Het gaat hier niet om leerlingen die tweetalig worden opgevoed of een verstandelijke beperking hebben. Het gaat om leerlingen bij wie het spreken, het lezen en het begrijpen van geschreven en gesproken taal zich vertraagt of anders ontwikkelt ten opzichte van hun aanleg.

Samen met onze Ambulante Dienst en partners
In de regio biedt VierTaal ook ambulante begeleiding. Hierbij worden leerlingen, de leerkracht of de school geholpen bij de begeleiding van cluster 2-leerlingen in het reguliere onderwijs. Op de Lage Hoek zitten wij samen met het NSDSK en Kentalis zorg. Het NSDSK biedt hulp aan jonge kinderen (vóór de basisschoolleeftijd) met slechthorendheid of een TOS. Kentalis zorg biedt gespecialiseerde hulp voor dezelfde doelgroepen.

Kijk voor meer informatie op www.viertaal.nl of www.burgemeesterdewildeschool.nl