Afscheid Meester Pijsel

Je ziet het aankomen maar je denkt zover is het nog niet. Meester Pijsel heeft vorig jaar aangegeven dat hij als directeur van de Wingerd deze school gaat verlaten. Eerst sta je stom te kijken en dan denk je dat kan toch niet.
Meester Pijsel hoort bij de inboedel. Vele kinderen en ook degene die inmiddels volwassen zijn en ook weer kinderen hebben op de Wingerd, hebben meester Pijsel als leerkracht gehad of als directeur. Het moment erop gaan de radars draaien, hoe gaan we een passend afscheidsfeest met z’n allen organiseren? Passend omdat het uniek is dat iemand zoveel jaar aan dezelfde school is verbonden. Leerkrachten en de ouderraad gaan met elkaar om tafel.
Het feest moet in zijn eenvoud perfect in elkaar zitten. Een echt dorps-/schoolfeest waar het kind voorop staat. Net zo gedreven als dat Meester Pijsel zijn loopbaan op de Wingerd heeft doorlopen. Op maandag en dinsdag, na de opening van de feestweek met een lied, heeft de helft van de school een theaterstuk opgevoerd voor Meester Pijsel en zijn vrouw Nel. De kinderen zijn de hele dag met elkaar aan het oefenen geweest, wat tot een prachtig resultaat heeft geleid. De andere helft van de school liep het Meester Pijselpad. Overal door Zwaag zag je het hoofd van Peter opduiken met de daar bij behorende vragen en opdrachten. De kinderen hebben genoten.

Woensdag was dé dag. Peter is al wandelend, wat zijn grote hobby is, opgehaald door de hele school. Een grote stoet met gele petjes, begeleid door St. Caecilia, volgde de weg door Zwaag. Op elke hoek werd Peter toegezongen door o.a. familie, vrienden, ouderraad, oud leerlingen, schooldirecteuren en zijn koor. Op school aangekomen is Peter toegezongen door de hele school. Na het aansnijden van de speciaal voor Peter gemaakte taart konden de optredens door de kinderen beginnen. Het middenplein is omgedoopt tot het Meester Pijselplein. Peter heeft de sleutel symbolisch over gedragen aan de nieuwe directeur, juf Petra. De kinderen hebben 380 ballonnen opgelaten wat een prachtig gezicht was. Samen met Peter en zijn hele gezin heeft iedereen hiervan genoten.

Peter en zijn gezin hebben ook genoten van de speciaal voor hem gemaakte tentoonstelling waar allerlei grappige foto’s door de jaren heen waren te bewonderen.

’s Middags tijdens de receptie is Peter met lovende woorden toegesproken. Wat vooral naar voren kwam is dat Peter op zijn rustige manier met altijd een ‘dingetje’ de school heeft gebracht waar het nu staat.
Waar ieder kind telt. Met ‘dingetje’ wordt bedoeld dat Peter bij zijn uitleg/verhaal altijd een dingetje/voorbeeld mee had. Bij het afscheid had Peter een geslepen steen mee. Een prachtige steen die door de jaren heen afgeslepen is met mooie rondingen en nog steeds geslepen zal moeten blijven. Bij de vraag: ‘Peter wat zou je graag als cadeau willen hebben’ was Peter gelijk duidelijk. Uit een kraan komt water, kranen heb ik al en gouden kranen heb ik niet nodig. Peter wilde graag een bedrag bij elkaar sparen om stenen te kopen voor een nieuwe school in Afrika. Peter heeft zijn cadeau geschonken aan de stichting Mariet’s child care. Donderdag hebben de kinderen, leerkrachten en alle ouders kunnen genieten van een mooie afscheidsviering in de kerk. Vrijdag hebben we deze feestweek afgesloten met een schoolreisje. Peter kijkt, zoals hij steeds heeft laten blijken, op een mooie feestweek terug. Een feest die tot stand is gekomen door de geweldige inzet van vele ouders, leerkrachten en natuurlijk de kinderen. Bedankt iedereen! Een feestweek die je verdient als je zoveel jaar verbonden bent als directeur.
Meester Pijsel kan terug kijken op een prachtige loopbaan. Hij laat een gezonde dorpsschool achter. Bedankt voor alle mooie jaren en met alle nieuwe ideeën waar de kinderen altijd voorop stonden. Meester Pijsel kan nu in alle rust het grote ‘vriendenboek’ lezen dat hij heeft gekregen van alle kinderen.

Groetjes, Sandra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *