Cultuur en Recreatie

Carnavalsvereniging Het Masker
Secretaris: M. Van Westen
Julianalaan 49, 1689 EG Zwaag
Tel. 0229-214312
secretariaat@carnavalzwaag.nl
www.carnavalzwaag.nl

Cultureel Centrum de Plataan
Pastoor Nuijenstraat 1, 1689 GM Zwaag
Tel. 0229-238027
www.deplataanzwaag.nl

Stichting Behoud Hervormde Kerk Zwaag
Secretaris: B.T. Koning
Schoener 6, 1625 CT Hoorn
Tel. 0229-274494
www.westfriesekerken.nl

Stichting Historisch Zwaag
Inl.: P. Koeman
Noorderdracht 29, 1696 AB Blokker
Tel. 0229-261204
info@historisch-zwaag.nl
www.historisch-zwaag.nl

Muziekvereniging Sint Caecilia
Secr.: A. Rijkhoff
Postbus 21, 1689 ZG Zwaag
Tel. 0229-263039
www.stcaecilia.com

Muziekvereniging de Herleving
Inl.: S. Zwier
Hoogewoud 18, 1689 BE Zwaag
Tel. 0228-543560
www.deherleving.nl

Toneelvereniging De Vriendenkring
Secr.: Y. Hoebeke
Klaverwoud 38, 1689 BK Zwaag
Tel. 0229-264049
www.vriendenkringzwaag.nl

Stichting Jeugdraad Zwaag
Secr.: Marcel Korse
Dorpsstraat 96, 1689 EX Zwaag
Tel. 0229-245694
www.jeugdraadzwaag.nl

Honky Tonk Jeugdgebouw
Wijkpark Bangaerde
Bangaerde 1, 1689 BH Zwaag
Tel. 0229-263198

Zangkoor Happy Together
happy-together@live.nl
www.zangkoorhappytogether.nl

Swaeghs Smartlappenkoor
p/a Evelien Silver
Zuiderstraat 26, 1689 HE Zwaag
Tel. 0229-231466
swaeghs.smartlappenkoor@quicknet.nl
www.swaeghs-smartlappenkoor.nl

Operettekoor Romantica
p/a Thea Knijn, secretaresse
Tel. 0229-230265
jknijn@quicknet.nl
http://romantica.jouwweb.nl/

Stichting Kunst in de Kas
Secretaris: Johan Dijk
Beatrixstraat 3A, 1689 GR Zwaag
Tel. 06-15894245
johan@kunstindekas.nl
www.kunstindekas.nl

Agenda

Geen activiteiten gevonden