Algemene Ledenvergadering ‘De Laatste Eer’ Zwaag/Blokker

Op donderdag 26 april houdt uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ haar algemene ledenvergadering bij de heer R. Dijksma, Benonilaan 21 te Blokker. De aanvang is om 20.00 uur ‘De Laatste Eer’ is een uitvaartvereniging zonder winstoogmerk. De leden van de vereniging hebben recht op een korting van 500 euro op de kosten van de uitvaart. De kosten van uitvaarten zijn de laatste jaren enorm gestegen. Bij een uitvaartvereniging bent u voordeliger uit.

U bent ook van harte welkom als u nog geen lid bent, maar wel interesse heeft in een eventueel lidmaatschap. Neem dan even contact met Annie Balk, telefoon: 0229-263003, mail: anniebalk@hotmail.com

Agenda:
– Opening door voorzitter Ruud Dijksma
– Notulen vorige vergadering
– Jaarverslag
– Financieel overzicht penningmeester Peter Blank
– Kascontrole commissie
– Bestuursverkiezing: aftredend volgens rooster Peter Blank en Tineke Kooijman, beiden herkiesbaar
– Rondvraag
– Sluiting van de vergadering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *