College wil exploitatie van kunstijsbaan en twee zwembaden uitbesteden aan één marktpartij

Het college wil vanaf 2017 één marktpartij voor een periode van 10 jaar verantwoordelijk maken voor de volledige exploitatie, het beheer en het onderhoud van zwembaden De Waterhoorn en De Wijzend en van kunstijsbaan De Westfries. De raadscommissie bespreekt op 12 januari 2016 de voorwaarden voor de commerciële aanbesteding van de sportaccommodaties.

In de huidige situatie liggen de verantwoordelijkheden bij verschillende partijen. Stichting Zwembaden Hoorn (SZH) is de exploitant van zwem- en recreatiebad De Waterhoorn en van openluchtzwembad De Wijzend. De exploitatie van de kunstijsbaan De Westfries is in handen van een commerciële partij. De contracten lopen tot eind 2016. Wethouder Ben Tap: ‘De beide zwembaden en de kunstijsbaan zijn voorzieningen die veel gebruikt en goed gewaardeerd worden door onze inwoners in Hoorn en Westfriesland. We vinden het belangrijk dat alle drie de accommodaties ook in de toekomst toegankelijk blijven voor onze inwoners. We verwachten dat als één bedrijf de accommodaties op professionele wijze beheert en exploiteert, dit schaal- en efficiencyvoordelen oplevert.’

In goed overleg
Stichting Zwembaden Hoorn is geen commerciële marktpartij en zal dan ook niet meedoen aan de commerciële aanbesteding. Wim van der Peet, secretaris Stichting Zwembaden Hoorn: ‘Natuurlijk vinden we het jammer dat we na 2016 de exploitatie niet kunnen voortzetten, maar we respecteren het besluit van de gemeente om dit op een andere wijze te organiseren. We hebben meegedacht over de voorwaarden van de aanbesteding, zoals het in stand houden van beide zwembaden en een verantwoorde regeling voor het personeel van de zwembaden.’ Gerard Verbeek, voorzitter van Vereniging Vrienden van de Wijzend: ‘Wij zijn blij dat het voortbestaan van de Wijzend hiermee tot ten minste 2026 is gegarandeerd. Het college heeft goed naar onze wensen geluisterd.’

Voorwaarden
Het college heeft de voorwaarden opgesteld waaraan de exploitatie, het beheer en het onderhoud moeten voldoen. Belangrijke uitgangspunten zijn dat alle drie de accommodaties als publieke voorzieningen in stand blijven en dat het (financiële) risico bij de exploitant ligt. Wethouder Ben Tap: ‘Het zijn en blijven publieke voorzieningen die opengesteld zijn voor particulieren en verenigingen. We willen de openstelling op ten minste hetzelfde niveau houden. Voor het personeel is de Wet overgang van onderneming van toepassing.’ Wethouder Tap is positief over exploitatie door een commerciële partij. ‘We hebben nu tien jaar ervaring met de commerciële exploitatie van de kunstijsbaan. Die ervaringen zijn positief. De bezoekers van De Westfries zijn tevreden en de baan wordt door vele schaatsers uit Hoorn, Westfriesland en zelfs van verder buiten de regio bezocht.’

Proces
Om de meest geschikte marktpartij te kunnen selecteren, willen burgemeester en wethouders volgend jaar starten met een commerciële aanbesteding. Op 8 december hebben ze de voorwaarden voor deze aanbesteding bepaald. Het college vraagt de gemeenteraad deze voorwaarden en de bijbehorende documenten vast te stellen, zodat volgend jaar de aanbesteding kan starten. De raadscommissie bespreekt het voorstel op 12 januari 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *