Dorpenoverleg Blokker – Zwaag

De agendacommissie nodigt u van harte uit voor de eerste bijeenkomst in 2017 op maandag 23 januari, aanvang 20.00 uur in de Witte Valk, Dorpsstraat in Zwaag.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Verslag d.d. 28 november 2016
4. Kees van Enkhuizen, nauw betrokken bij de enige en echte vereniging Vrienden van (het zwembad) De Wijzend, praat u bij over de wijzigingen en de plannen.
5. Katinka Slot en Laura van Gent presenteren het initiatief voor de stichting voor de Dierenambulance Westfriesland
6. Altijd al willen weten wie uw voorouders waren? Dick Waalboer, van de N.G.V. (Nederlandse Genealogische Vereniging) afdeling Oostelijk Westfriesland presenteert u de mogelijkheden om dit te onderzoeken.
7. Wijkcoördinator voor Blokker en Zwaag, Ron van Marle, verstrekt u het Nieuws voor de dorpen.
8. Wensen/nog te realiseren zaken kunnen nu naar voren worden gebracht.
9. Sluiting en aanbieding van een (Nieuwjaars)drankje in het voorcafé.

De volgende bijeenkomst van het Dorpenoverleg is maandag 20 februari in het Gouden
Hoofd in Blokker.

Agenda
10sep

Heimatfest

Locatie: De Witte Valk, Zwaag

08okt

ABBA Fever LIVE SHOW

Locatie: De Witte Valk, Zwaag