Dorpenoverleg Blokker-Zwaag

Beste dorpsbewoners van Blokker en Zwaag, U wordt van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van het Dorpenoverleg Blokker-Zwaag op maandag 20 februari om 20.00 uur
in het Gouden Hoofd, Westerblokker 80 in Blokker.
Let op: dit is een gewijzigde datum i.v.m. carnaval!.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken: Kees van Enkhuizen betreffende het zwembad De Wijzend te Zwaag
3. Verslag d.d. 23 januari.
4. Mark Wijnen, werkzaam bij Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland, vertelt over
het thema mantelzorg, over zijn functie als mantelzorgmakelaar, als theatermaker.
Met o.a. ‘Waar kan ik met mijn vragen naar toe? Hoe combineer ik de zorg met
mijn baan? Hoe gaat mijn gemeente daarmee om?’
5. Kees Vis, voorzitter van het jubilerende Blokkerfonds, over de afgelopen jaren.
6. De plannen zijn twee jaar geleden gepresenteerd, nu: Ted Alferink en de realisatie
van het wooncomplex Westerhout aan de Westerblokker te Blokker.
7. Wijkcoördinator Ron van Marle, betreffende het nieuws voor de dorpen.
8. Wensen/nog te realiseren zaken kunnen nu ingebracht worden.
9. Sluiting en aanbieding van een drankje.

Graag tot de 20-ste, De Agendacommissie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *