Dorpenoverleg Blokker/Zwaag

Beste dorpsbewoner/-ster van Blokker en/of Zwaag,
graag nodigt de agendacommissie u uit voor de bijeenkomst van het Dorpenoverleg Blokker/ Zwaag op maandag 26 februari om 20.00 uur in de Witte Valk, Dorpsstraat, Zwaag.

De agenda:
1. Opening.
2. Ontvangen berichten/mededelingen, onder andere betreffende de buurtschouw.
3. Verslag van de bijeenkomst d.d. 22 januari 2018 (bijgevoegd).
4. Verslag van de enquête.
5. Kenmerkend voor Noord-Holland zijn de stolpboerderijen. Echter, deze dreigen te verdwijnen. Momenteel zetten drie organisaties zich in om ‘het tij te keren’. Diewertje Duijn van de Archeologische Dienst West Friesland, vertelt u over ‘De historische waarde van de stolp in het landschap’ met voorbeelden van verdwenen stolpen. 6. De kans is groot dat Lelystad Airport een feit gaat worden. Wat betekent dit voor Westfriesland? Geluidsoverlast bijvoorbeeld. Gerard Plukkel over de vliegroutes over Blokker en Zwaag.
7. Eventuele informatie van wijkcoördinator Ron van Marle.
8. Wensen/mogelijke ideeën betreffende uw woonomgeving.
9. Sluiting en een drankje in het voorcafé.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *