Dorpenoverleg Blokker / Zwaag

Het Dorpenoverleg Blokker/Zwaag houdt haar bijeenkomst op maandag 26 maart in het Het Gouden Hoofd, Westerblokker in Blokker. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Ontvangen berichten/ mededelingen.
3. Verslag d.d. 26 februari (bijgevoegd).
4. Simone Onneweer en Xandra van Praag presenteren u de plannen betreffende de ontmoetingsruimte in Brinkpark, te Blokker. Tevens vertellen zij u wat het betekent om wijkverbinder te zijn.
5. Het is alweer enige tijd geleden dat de Westfrisiaweg/N23 op de agenda stond. Er wordt volop gewerkt aan het nieuwe tracé. Wouter de Noo, verbonden aan het projectteam van Heijmans, stelt u op de hoogte van de werkzaamheden in 2018. Werkzaamheden die kunnen leiden tot extra verkeersdrukte op de ‘linten’. Vanzelfsprekend kunt u vragen stellen.
6. Ron van Marle, wijkcoördinator, meldt eventuele ontwikkelingen/de stand van zaken vanuit het gemeentelijk apparaat van Hoorn.
7. Wensen/ideeën kunnen ter tafel worden gebracht. Aarzel niet. Als u niets naar voren brengt, zal er ook niets veranderen.
8. Sluiting en een drankje in het voorcafé.

Graag tot de 26-ste!

De Agendacommissie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *