Dorpenoverleg Blokker-Zwaag

Jong en oud is van harte welkom op onze bijeenkomst op maandag 13 januari in De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in Zwaag. Aanvang is 19.30 uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen post/mededelingen.
3. Verslag d.d. 20-11-2019
4. Evaluatie Blokkers kleine groene hart: Wat gebeurt er op dit moment wel/niet met bouwfase A West van Bangert Oosterpolder.
5. Inbraakpreventie in Blokker en Zwaag: Ex-inbreker Evert Jansen zal u op verrassende wijze laten zien wat u kunt doen aan preventie.
6. Algemene rondvraag.
7. Sluiting en een drankje in het voorcafé.

De volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 4 maart en maandag 11 mei.
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar dorpenoverlegblokkerzwaag@gmail.com.

De Agendacommissie