Dorpenoverleg Blokker/Zwaag – 23 november

De Agendacommissie nodigt u van harte uit voor de laatste bijeenkomst van het Dorpenoverleg Blokker/Zwaag en wel op maandag 23 november om 20.00 uur in de Witte Valk te Zwaag.

Agendapunten zijn o.a.:
•    Mogelijke bijstelling van uw beeld van de ziekte van Parkinson, informatie gepresenteerd door mevrouw Marcelle Barion, provinciaal coördinator (Blokker). Eveneens aandacht voor het Parkinson café in Hoorn.
•    Presentatie van het verkeersonderzoek “Hoe wij minder verkeer kunnen krijgen op de dorpslinten”, door de heren Jacques Dekker (Zwaag) en Simon Broersma (gemeenteraadslid Hoorn, Zwaag).
•    APV Hoorn, hondenbeleid.
•    Het moment voor het indienen van wensen / ideeën / voorstellen die u graag (mede)bewoners wilt voorleggen en zo mogelijk met hen wil bespreken.

De Agendacommissie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *