Handtekeningenactie Vrienden van de Wijzend

Zoals u wellicht in de plaatselijke krant hebt kunnen lezen is er grote commotie ontstaan bij het personeel van de Wijzend, dit is gelegen in het feit dat de werknemers een veel slechter contract krijgen aangeboden dan dat ze oorspronkelijk gewend waren.

Dit vindt zijn oorsprong in het feit dat m.i.v. het nieuwe seizoen de Wijzend commercieel geëxploiteerd gaat worden door het bedrijf OPTISPORT die landelijk zo’n 300 baden, openlucht en overdekt en ijsbanen exploiteert, dit bedrijf gaat de vacatures herverdelen waardoor personeel van de Waterhoorn, waar teveel mensen werken de taken overnemen van het oude personeel van de Wijzend.

In de raad is expliciet gevraagd de werkgelegenheid van het personeel van de Wijzend met een tijdelijk contract te garanderen, de vragen werden gesteld door de fractieleider van het CDA en hij sprak toen namens de voltallige raad, de wethouder heeft toegezegd dat hij hiervoor zou zorg dragen, maar zoals we uit de reactie van de wethouder hebben kunnen opmaken heeft hij niets voor deze groep mensen gedaan zodat deze in de kou staan, wij vinden dit onrechtvaardig dat deze mensen die een groot hart hebben voor de Wijzend de dupe worden van dit alles.

In een situatie bij een normale bedrijfsbezetting, zou er waarschijnlijk niets aan de hand zijn geweest, maar nu blijkt dat er jarenlang te veel personeel heeft gewerkt bij de Waterhoorn, zou men deze contracten ontbinden dan heeft dat voor Optisport financiële consequenties, dus worden de personeelsleden van De Wijzend hier de dupe van omdat ze geen contract hebben en zonder financiële consequenties aan de kant kunnen worden gezet.

Deze situatie is ontstaan door wanbeleid, in 2010 werd in een onderzoeksrapport  geconstateerd dat er teveel personeel rondliep, men liet na adequate maatregelen te nemen om het aantal personeelsleden terug te dringen tot op het gewenste niveau, in 2010 kwam het rapport uit en nu bijna zeven jaar na dato wordt er pas actie ondernomen.

Het personeel van de Wijzend wordt aan de kant gezet en de plaatsen worden ingenomen door overtollig personeel uit de Waterhoorn, het personeel van de Wijzend wordt zonder uitzondering afgescheept met een flutcontract, daar waar de meesten een contract hadden van 38 uur, krijgen ze nu een contract aangeboden voor ca. 20 uur en die 20 uur kunnen hoofdzakelijk gemaakt worden bij grote drukte en is het minder dan kunnen ze gewoon thuisblijven zonder inkomen, dit geld voor iedereen die bij de Wijzend heeft gewerkt, de meesten hebben een dienstverband van 20 jaar of langer.

Ook de functies van de dagelijkse leiding zal worden ingevuld door boventallig personeel van de Waterhoorn.
Het wrange van alles is ook nog dat de gemeente bij de aanbesteding voor de exploitatie een bezuinigingsopdracht had gesteld  van € 200.000,-, het werd in werkelijkheid een bezuiniging van € 450.000,- per jaar, het contract loopt voor 10 jaar dus de totale bezuiniging is € 4.500.000,-, genoeg om het personeel van de Wijzend duurzaam financieel te compenseren, als men er niet in slaagt de toegezegde garanties waar te maken.

Wij hopen dat de Hoornse politiek toont dat ze ballen heeft en het vertrouwen niet schaadt, want een bekend gezegde is,vertrouwen komt te voet, maar vertrekt te paard.

HANDTEKENINGENACTIE
Vrienden van de Wijzend wil een handtekeningenactie ontketenen met als doel stelling
dat personeel van de Wijzend weer in dienst genomen wordt met behoud van uren en uurloon of de gemeente moet deze werknemers duurzaam schadeloos stellen.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het verzamelen van handtekeningen,dat kan overal zijn, op school,bij de sportvereniging, supermarkt of bakker kortom overal, dus tijdelijke vrijwilliger meld je aan op ons emailadres hieronder vermeld. Wij zijn ook op zoek naar iemand die voor ons een eenvoudige website kan bouwen,  zodat wij in staat zijn om digitale handtekeningen te kunnen binnen halen, graag je aanmelding naar vriendenvandewijzend@gmail.com, of pak de telefoon en bel nr. 0229-231553.

Dit was het weer met meer nieuws van en over de Wijzend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *