KBO afd. Zwaag, jaarvergadering, activiteiten en…

Terugblik op de jaarvergadering gehouden op 1 maart in de Plataan
Ondanks de snerpende kou waren toch 38 leden naar de Plataan gekomen. Om exact 14.00 uur opende voorzitter Kees Schipper de vergadering. Hij heette de aanwezige leden welkom en daarnaast Theo Koenis, voorzitter van de regioraad, Gonny de Vries namens de KBO Hoorn en Kees Bot namens de ouderenraad Hoorn. De voorzitter van de KBO Blokker had zich afgemeld.
Inhoudelijk verliep de vergadering vrij voorspoedig, al had de voorzitter wat tijd nodig om uit te leggen dat de KBO Zwaag, nu nog een afdeling van de KBO Noord-Holland, zelfstandig wordt, evenals de overige afdelingen van de KBO Noord-Holland. Ook vertelde hij dat het dan waarschijnlijk mogelijk is om donateur van de vereniging te worden en daarvoor geen afdracht meer te doen aan KBO Haarlem. Dat zou in principe kunnen voor ieder tweede lid uit een gezin. De contributie blijft gelijk.

De secretaris leest zijn verslag voor over 2017, waarbij hij alle memorabele zaken uit 2017, waaronder het 60-jarig bestaan, nog eens voor het voetlicht brengt. De penningmeester licht de financiële zaken toe aan de hand van het uitgereikte financieel verslag en de begroting voor 2018. Het financieel verslag is goedgekeurd door de kascommissie, bestaande uit Jaap Bakker en Joop Nannings.
Vervolgens kwam de bestuursverkiezing. Jaap Rood werd door de regiovoorzitter hartelijk bedankt voor zijn inzet de afgelopen twaalf jaar en werd onderscheiden met de bondsspeld van de KBO voor zijn verdienste voor de vereniging. Zijn vrouw Ans kreeg een bos bloemen voor haar jarenlange inzet als ledenadministratrice. Ook kregen ze beiden een toepasselijk cadeau.
In de vacature van penningmeester kan hopelijk op termijn voorzien worden door toetreding van Gerard Vlaming als penningmeester. Hij zal de komende periode meedraaien in het bestuur. Opvolgster van de ledenadministrateur wordt Emmie Schipper, de vrouw van onze voorzitter.
Na een korte pauze met een hapje en een drankje trad het duo Rok en Lol op met nog een korte pauze. Zij brachten een leuk programma van zeer herkenbare liedjes uit de jaren ‘50 en ‘60, waarbij men ook nog een dansje kon wagen. De voorzitter besloot de middag om half vijf, waarna iedereen weer tevreden huiswaarts keerde.

Onze activiteiten:
Jong, middelbaar, senior? ‘Ook al worden we ouder, we voelen ons jong’. Eigenlijk prachtig mooi als je met dat gevoel in de seniorenleeftijd zit. We moeten actief zijn om gezond te blijven en dat doet ieder op zijn eigen manier. Het leuke is dat de seniorenvereniging KBO in Zwaag daar ook actief aan meedoet. Alle inwoners van zestig jaar en ouder zijn welkom. Kom gerust eens kennismaken.

De E-bike club maakt leuke fietstochten. Iedere eerste woensdag van de maand. Heeft u interesse, bel Aad van der Meer tel: 0229-235 956.

Elke donderdagmiddag kunt u biljarten in de Witte Valk vanaf 13.30 uur. U kunt informatie inwinnen bij Ger Bakker tel: 0229-237432 of Co Besseling tel: 0229-236575.

Nieuwe leden van harte welkom!
Iedere laatste dinsdagmiddag van de maand is er klaverjassen en rummikuppen in de Witte Valk, Dorpsstraat 175. De eerstvolgende keer is dit op 24 april. Entree 4 euro, inclusief een kopje koffie of thee.

Nieuwe data voor in de agenda:
Vrijdag 11 mei: Jeu de boules bij de Bouledozers aan het Leekerpad om 13.30 uur. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Thea Knijn: 0229-230265 of via theaknijn@kpnmail.nl
Kosten 10 euro, waarvoor men koffie, thee, gebak, een drankje en een hapje krijgt.

De seizoensopening is op dinsdag 25 september.

Voor de activiteiten vragen wij een kleine bijdrage.
Hebt u een idee voor een activiteit? Laat het ons weten! Tel: 0229-230265.

Dan als uitsmijter:
Het bestuur zoekt een nieuwe naam voor KBO Zwaag. Heeft u een goed idee? Laat het ons weten. Stuur de naam naar onze secretaris Jan Knijn: Zuiderstraat 42, 1689 HE Zwaag of per mail: jknijn1@kpnmail.nl. Het bestuur wacht in spanning op uw reactie.

Voorzitter C.J. Schipper, tel. 261931, e-mail: cjschipper@outlook.com
Penningmeester J. Rood, tel. 237210, e-mail: jam.rood@quicknet.nl
Secretaris J.A.M. Knijn, tel. 230265, e-mail: jknijn1@kpnmail.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *