Opbrengst actie Kerkbalans 2018 St. Martinuskerk Zwaag

Vrijdag 26 januari is het eerste resultaat van de actie Kerkbalans geteld. De eerste telling van contanten en toezeggingen was 12.245,20 euro. Hierbij komen nog bijdragen binnen van parochianen die niet thuis waren of een mondelinge toezegging deden.
Het is fijn dat wij elk jaar op veel parochianen kunnen rekenen die financieel bijdragen aan dit resultaat en de 35 vrijwilligers die de enveloppen bezorgen en weer ophalen.
Dikwijls hadden de mensen deze al klaar staan voor onze medewerkers waarvoor dank en voor uw bijdrage, groot of klein.

Wilt u alsnog meedoen, stort dan op rekening NL15 RABO 0376 8007 47 t.n.v. R.K. Parochie Heilige Matteüs Zwaag.

Dank aan alle medewerkers voor het welslagen van de actie, wij konden weer op jullie rekenen.

Werkgroep Kerkbalans Zwaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *