Opbrengst actie Kerkbalans

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ was dit jaar het thema van de actie Kerkbalans en hier is ruimschoots gehoor aan gegeven. De opbrengst bedraagt 12.188 euro en daar zijn wij u erg dankbaar voor. Met uw bijdrage kan RK parochie Heilige Matteüs en daardoor ook de St. Martinuskerk in Zwaag haar plek blijven innemen.
Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Fijn dat wij weer op u konden rekenen en op de medewerking van onze vrijwilligers.
Mede namens het bestuur van RK parochie Heilige Matteüs nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep actie Kerkbalans Zwaag