Opbrengst Kerkbalans 2017 St. Martinuskerk Zwaag

Vrijdag 27 januari was de dag van de actie Kerkbalans. De eerste telling van contanten en toezeggingen was € 12.620,45. Het is fijn dat wij elk jaar op veel parochianen kunnen rekenen die financieel bijdragen aan dit resultaat en de 35 vrijwilligers die de enveloppen bezorgen en weer ophalen. Dikwijls hadden de mensen deze al klaar staan voor onze medewerkers. Onze dank voor uw bijdrage, groot of klein.

Ook wanneer u weinig of geen binding heeft met de Martinuskerk, laten wij samenwerken
om dit dorpsmonument te behouden.

Wilt u alsnog meedoen? Stort dan op rekening NL15 RABO 0376 8007 47 t.n.v. R.K. Parochie St. Matteüs Zwaag.

Namens het bestuur veel dank en graag tot volgend jaar.
Werkgroep Kerkbalans Zwaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *