Start Buurtbemiddeling Hoorn

Certificaat voor buurtbemiddelaars

Op maandag 1 juni start Buurtbemiddeling Hoorn. Buurtbemiddeling is een interventiemethode van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) die ingezet wordt bij lichte vormen van woonoverlast. Vrijwilligers uit Hoorn en omgeving zijn opgeleid tot buurtbemiddelaar. Ze helpen buren die overlast van elkaar ervaren en het onderling contact willen herstellen.

Op 28 mei overhandigde wethouder Michiel Pijl certificaten aan vrijwilligers die succesvol zijn opgeleid tot buurtbemiddelaars. Veel van deze vrijwilligers hebben een juridische achtergrond en/of ervaring in een vorm van bemiddeling. De uitreiking van de certificaten markeert de daadwerkelijke start: de vrijwilligers gaan vanaf nu aan de slag om te bemiddelen bij burenruzies. Wethouder Michiel Pijl: ‘Dit is een belangrijk project. Buurtbemiddeling is een bewezen concept waar al jaren in veel gemeentes mee wordt gewerkt. De ervaring leert dat heel wat burenruzies op deze manier kunnen worden opgelost. In veel gevallen kan escalatie worden voorkomen, en daarmee veel ellende voor de betrokkenen. Ook zijn er minder maatschappelijke kosten, doordat minder inzet van politie of zorg nodig is. En vooral komt dit het woon- en leefklimaat in onze stad ten goede. Dat er mensen zijn die zich vrijwillig willen inzetten voor buren die er samen niet meer uitkomen, vind ik een groot compliment waard voor de vrijwilligers. Het is een teken van de kracht van de samenleving in Hoorn.’

Hoe werkt het?
Nadat de coördinator van het project een melding heeft ontvangen worden er twee bemiddelaars uitgezocht die met deze melding aan de slag gaan. De bemiddelaars voeren gesprekken met beide buren die een conflict met elkaar hebben en daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek, meestal vlak bij hen in de buurt. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Uiteindelijk gaan partijen zelf oplossingen zoeken, waar beiden achter staan. De ervaring leert dat het mogelijk is om al in een gesprek tot afspraken te komen.

Buurtbemiddeling Hoorn
Alle inwoners van gemeente Hoorn kunnen gebruik maken van Buurtbemiddeling Hoorn. Bemiddelingsgesprekken zijn gratis en op basis van vrijwilligheid, maar het is niet vrijblijvend. Voor meer informatie en/ of aanmeldingen kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren buurtbemiddeling van Stichting Netwerk in wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1, tel: (0229) 219966. Ook kunt u zich aanmelden via de website van Stichting Netwerk: www.netwerkhoorn.nl.

Samenwerkingsproject
Op initiatief van gemeente Hoorn en woningcorporatie Intermaris is dit project gestart. De gemeenteraad is eind vorig jaar akkoord gegaan met een proef voor drie jaar. De gemeente en Intermaris financieren het project en Stichting Netwerk zorgt voor de uitvoering samen met de buurtbemiddelaars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *