Themabijeenkomst koepel van samenwerkende ouderenorganisaties

Uitnodiging voor de themabijeenkomst ‘Gesprek in de spreekkamer’ op 19 april in de Plataan.
De bijeenkomst begint om 10.00 uur, zaal open om 9.30 uur. Het adres van De Plataan is Pastoor Nuijenstraat 1 in Zwaag. De bijeenkomst is om ongeveer 12.00 uur afgelopen.

Een goed gesprek komt van twee kanten. Zeker in de spreekkamer. Om vast te stellen wat er met u aan de hand is, heeft uw arts informatie van u nodig. Pas dan kan de arts u helpen. Op zijn beurt moet uw arts u alles vertellen over mogelijke behandelingen en de verwachtingen daarvan. Door hierover te praten en uw wensen en situatie te bespreken, kunt u samen beslissen met uw arts over uw behandeling. Het is belangrijk dat u uw klacht(en) goed onder woorden kunt brengen. Hoe? Beschrijf uw klachten voor uzelf.Bedenk van tevoren ook alvast welke vragen u heeft aan uw arts.
Bovenstaande is makkelijker gezegd dan gedaan. Je wilt wel je vragen stellen, maar geen overbodige en naar je eigen mening domme vragen stellen. Verder vertelt de dokter veel, maar als je thuis bent, weet je de helft niet meer. Hoe dit het beste kan worden aangepakt vertelt dokter Bop Dijkstra, voormalig huisarts in Monnickendam. Aan hem kunnen ook vragen worden gesteld.
Om nog beter geïnformeerd te worden hebben we de patiëntenfederatie gevraagd dieper in te gaan op het belang van een goed gesprek. Hierop hebben wij nog geen antwoord, maar wij zullen u dit zo spoedig mogelijk laten weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *