Toekomst zwembad De Wijzend

Langzaam sijpelt het nieuws van de gemeente bij ons binnen. De contouren worden zichtbaar en zien we waar het met de Wijzend naar toe gaat.

Een zwembad, een openluchtbad die commercieel geëxploiteerd gaat worden; dat is de bedoeling.Moeten we hier blij mee zijn? We zullen het zien en moeten dit op zijn minst een kans geven. De huidige optie onder het oude bestuur was geen optie meer.Vrienden van de Wijzend heeft destijds ook een aantal gesprekken gevoerd bij de gemeente waar o.a ook wethouder Tap aanwezig was. In die gesprekken hebben we duidelijk gemaakt dat er goede afspraken met een commerciële gegadigde gemaakt moeten worden, ook omdat deze afspraken gelden voor 10 jaar. Wij vinden b.v. dat er niet getornd mag worden aan de openings- en sluitingtijden. Verder hebben wij die vraag bij de wethouder neergelegd en die gaf aan dat juist in dit soort zaken de gemeente een rol speelt. Ook de entree en abonnementsgelden mogen niet onverantwoord verhoogd worden. Net zoals wij ook vinden dat er met bepaalde doelgroepen zwemmers rekening gehouden moet worden die karakteristiek zijn voor de Wijzend.

Wij hopen dat de nieuwe exploitant zich socialer zal opstellen dan de oude werkgever en dat het personeel van de Wijzend na het openlucht seizoen in de Wijzend op een andere plaats te werk gesteld kan worden. Met een beetje goede wil moet dit toch mogelijk zijn.

De afgelopen drie jaar hebben wij ons beijverd om onder andere middels deze stukjes in Samenspel en op tal van andere manieren de Wijzend, óns zwembad, onder de aandacht van de mensen te brengen. Een goed voorbeeld zijn de redactionele artikeltjes in Samenspel die zeer in trek zijn bij de lezers van Samenspel.

Wij zullen ons blijven inspannen om de Wijzend telkens weer in al haar facetten onder uw aandacht te brengen.Dit was het weer tot de volgende keer met meer nieuws van en over de Wijzend (Ons Zwembad).

Vrienden van de Wijzend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *