Werken in thema’s op Socrates

Op Socrates werken we bij de kleuters altijd in een thema. Zoveel mogelijk ontwikkelingsgebieden worden in dat thema aangeboden.
De afgelopen weken tot de meivakantie is er heel hard gewerkt aan het thema Bouwen en Wonen. We hebben bedacht wat er allemaal door de mens wordt gebouwd zoals: winkels, kazernes voor politie en brandweer en leger, ziekenhuizen, flats en scholen. We hebben de letter h van huis geleerd en woorden genoemd die begonnen met een h zoals hek, hok en helm. En allerlei themawoorden geleerd.
De kinderen hebben prachtige gebouwen gemaakt met lego, kapla, duplo en de grote houten bouwstenen uit de bouwhoek.

We hebben een wandeling gemaakt naar de bouwplaats achter onze school in de buurt van het Unjerpad. Er waren allerlei bouwmaterialen te zien. En huizen in een verschillend stadium van de bouw. De kinderen konden een fundament zien, het maken van de dakspanten. Een metselaar liet zien hoe hij een muur bouwde. Een timmerman was bezig met de kozijnen. De kinderen waren heel leergierig. Natuurlijk hebben we ook allerlei leuke prentenboeken voorgelezen en informatieboeken bekeken maar de praktijk is toch wel heel interessant. De kinderen weten nu dat een rioolbuis een cilinder is en een baksteen een balk.
De kinderen hebben een foto van hun huis laten zien en hun eigen huis getekend met hun familie erin. We hebben besproken welke kamers er zijn in een huis en wat je daar doet. De kinderen hebben allemaal in de huizenhoek gespeeld. Er zijn huizen geknutseld.

Na de meivakantie zijn we gestart met het nieuwe thema Ridders, kastelen en jonkvrouwen. We verwachten dat dit net zo’n leuk en interessant thema zal zijn als het thema bouwen en wonen!
 
Met vriendelijke groet, Stéphanie de Jong – Locatiemanager
 
Lage Hoek 71 | 1689 CP Zwaag | T 0229 – 707721|
www.obsSocrates.nl | Email s.de.jong@talenthoorn.nl| www.facebook.com/OBSsocrates1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *